خبرورزشی نوشت : قاسم حسن زاده مالک خونه به خونه بابل گفت: یکشنبه به فدراسیون فوتبال می روم تا مهدی تاج را ببینم و تکلیف شهر بابل را با فدراسیون روشن کنم.
حسن زاده: یکشنبه به فدراسیون می روم تا تاج را ببینم/ باید تکلیف بابل روشن شود

<div >روابط عمومی فدراسیون که ادعا می کند به ما نامه زده و دعوت مان کرده باید نامه را از طریق سایت فدراسیون منتشر کند تا ما ببینم این چه دعوتی بوده که خودمان و دکتر رفیعی وکیل باشگاه بی اطلاع هستیم. اگر چنین نامه ای واقعا وجود دارد، باید منتشر شود<div >

حسن زاده تاکید کرد: خسته شدم از بس به همشهریانم گفتم صبر کنید تا فدراسیون عدالت را اجرا کند. مردم بابل وقتی در کوچه و خیابان من را می بینند،می گویند فدراسیون تاج نه تنها با تبانی برخورد نمی کند بلکه تبانی کننده ها را تشویق هم می کند.

من چرا باید به جای فدراسیون جواب سوال مردم بابل را بدهم؟ یکشنبه به فدراسیون می روم و اگر جواب سوال شهرم را نگیرم، خلاف میل باطنی مان مجبوریم تمام اسناد و مدارک موجود را برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار بدهیم. نزدیک یک ماه از این ماجرا می گذرد و انگار گوش شنوایی برای فریاد ما نیست
نظر تایید شده:15

نظر تایید نشده:5

نظر در صف:0