تیم والیبال کاله در خانه صاحب برد ارزشمندی شد.
برتری دلچسب کاله در جدالی سخت و نفسگیر/ مچ سپاهان در آمل خوابید!
به گزارش مازندلیگ، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر والیبال سالن پیامبر اعظم (ص) آمل میزبان رویارویی کاله و سپاهان اصفهان بود که در نهایت کاله با نتیجه سه بر دو در این دیدار خانگی پیروز شد.
ست نخست؛ ۲۵ بر ۲۱ به نفع سپاهان

نخستین امتیاز به واسطه برخورد سرویس مباشری به تور برای کاله روی تابلو ثبت شد، محمود رسولی با ضربات خوب خود سه امتیاز متوالی را برای سپاهانی‌ها کسب کرد تا نتیجه سه بر یک به نفع طلایی پوشان سپاهان شود. ضربه محکم وادی به واسطه مهاجم کاذب، امتیاز چهارم را برای سپاهانی‌ها به دست آورد تا بهروز عطایی مجبور به درخواست وقت استراحت شود.

سرویس سهند الله وردیان به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیاز به دو برسد. هوشیاری بازیکنان کاله و جای خالی‌های لیبروی کاله امتیاز سوم را برای نماینده مازندران به ارمغان آورد. امیرحسین اسفندیار نتوانست در مقابل سرویس محمود رسولی دوام بیاورد و امتیاز شش را برای سپاهان ثبت شد.

عادل غلامی کاپیتان توانمند کاله ای ها امتیاز پنج را برای کاله بدست آورد اما در نهایت سپاهانی‌ها با چند دفاع جانانه امتیاز هشت را بدست آوردند تا دو تیم با ثبت امتیاز هشت بر پنج به استقبال نخستین وقت استراحت فنی این دیدار بروند.

دفاع عالی بازیکنان سپاهان امتیاز را این تیم را به عدد ۹ رساند اما اشتباه فلاح باعث شد سرویسش از زمین خارج شود و اختلاف بازهم به سه برسد. برخورد سرویس امیرحسین اسفندیار به تور امتیاز و در ادامه جبران دریافت ناقص سرویس مباشری دو امتیاز را به حساب سپاهانی‌ها واریز کرد.

سرویس خوب سهند الله وردیان باعث شد تا امتیاز ۱۴ برای سپاهان بدست بیاید و بهروز عطایی مجبور به درخواست وقت استراحت شود. دفاع خوب رسولی و فلاح نتیحه را به ۱۵ بر هشت رساند. ضربه محکم رسولی باعث شد باز هم رضا قرا در دفاع کاری از پیش نبرد و با ثبت امتیاز ۱۶ بر ۱۰ دو تیم به استقبال دومین وقت استراحت فنی این دیدار بروند.

سرویس محمود رسولی راهی اوت شد تا یازدهمین امتیاز برای کاله ثبت شود. ضربه سرکش سعید جواهری توانا امتیاز ۱۷ برای سپاهان به ثبت رساند. عادل غلامی با یک سرویس کاملاً هوشمندانه و موج دار اختلاف را به چهار رساند تا رحمان محمدی راد مجبور به درخواست وقت استراحت شود.

برخورد سرویس عادل غلامی نتیجه ۱۸ بر ۱۴ را بروی تابلو ثبت کرد و در ادامه کار ترکیبی بازیکنان کاله باعث شد تا میثم صالحی امتیاز ۱۵ را برای کاله ثبت کند. اشتباهات متعدد سپاهانی‌ها امتیاز کاله را به ۱۷ رساند تا محمدی راد مجدداً درخواست وقت استراحت کند.

سرویس بازیکن کاله به تور برخورد کرد تا روند امتیازگیری کاله‌ای‌ها قطع شود امتیاز ۱۹ برای سپاهان ثبت شود اما دفاع خوب کاله‌ای‌ها در ادامه امتیاز ۱۸ را برای کاله ثبت کرد. دفاع فیض امام دوست دو تیم را در امتیاز ۱۹ برابر کرد. اشتباه سهند الله وردیان باعث شد تا کاله برای نخستین بار در این دیدار پیش بیافتد و امتیاز ۲۰ بر ۱۹ بر روی تابلو به نفع کاله ثبت شود.

سپاهان با ورود ملابهرامی بر بازی سوار شد و دو امتیاز متوالی را بدست آورد تا نتیجه ۲۱ بر ۲۰ به نفع سپاهانی‌ها تغییر کند. بازهم اشتباه سهند الله وردیان دو تیم را در عدد ۲۱ برابر کرد. ضربه سرکش محمود رسولی امتیاز را ۲۲ بر ۲۱ به نفع سپاهانی‌ها تغییر داد. دفاع سه نفره جواهری، فلاح و رسولی امتیاز را به ۲۴ به ۲۱ رساند تا سپاهانی‌ها در آستانه پیروزی در ست اول قرار بگیرند. اشتباه بازیکن کاله باعث شد توپ با تور برخورد کند و این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع سپاهانی‌ها به اتمام برسد.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۷ به نفع کاله

دریافت ناقص شادمهر کمالی بر روی سرویس اسفندیار اولین امتیاز این ست را به حساب کاله واریز کرد. میثم صالحی با استفاده از هوش بالای خود از توپ برگشتی سپاهانی‌ها برای دریافت دومین امتیاز کاله استفاده کرد. ضربه سرکش مباشری نخستین امتیاز را برای سپاهانی‌ها بدست آورد و در ادامه حملات خوب سپاهانی‌ها سه امتیاز متوالی را به حسابشان واریز کرد. تک دفاع غلامی و اشتباه بازیکنان سپاهان در چندین مرحله رفت و برگشت باعث شد تا امتیاز ۴ بر ۳ به نفع کاله ثبت شود.

ضربات خوب جواهری و رسولی امتیاز سپاهانی‌ها را به عدد پنج رساند؛ دفاع خوب کاله بازی را در امتیاز پنج برابر کرد. ضربه خوب رسولی باعث شد تا امتیاز هفتم برای سپاهان ثبت شود و اختلاف به دو امتیاز برسد. در نهایت اشتباه صالحی و برخورد سرویسش به تور باعث شد تابلو امتیاز هشت بر شش را به نفع سپاهانی‌ها نشان دهد تا دو تیم به استقبال نخستین وقت استراحت فنی بروند.

با بازگشت تیم‌ها به میدان کاله با چاشنی سرعت توانست دو امتیاز متوالی را بدست بیاورد تا دو تیم در عدد هشت برابر شوند. دفاع و شانس مباشری امتیاز ۹ و ۱۰ را برای سپاهانی‌ها به ارمغان آورد. ضربه رسولی با اختلاف به بیرون رفت تا دو تیم در امتیاز ۱۰ به تساوی برسند. بر روی کار سرعتی و ضربه محکم فیض امام دوست کاله دو امتیاز متوالی به دست آورد تا تابلو عدد ۱۲ بر ۱۱ به نفع کاله نشان داد.

در چندین مرحله رفت و برگشت مباشری با یک ضربه به انتهای زمین کاله دو تیم را در امتیاز ۱۲ برابر کرد، اما سروی خود را به تور زد تا کاله یک امتیاز فاصله ایجاد کند. دفاع سه نفره سپاهانی‌ها کاری پیش نبرد و کاله امتیاز ۱۴ را به دست آورد. خروج سرویس فیض امام دوست و دفاع جانانه فلاح و رسولی دو تیم را در امتیاز ۱۴ برابر کرد.

سرویس خوب اسماعیل پور و دفاع جانانه کاله‌ای‌ها امتیاز ۱۶ را برای نماینده مازندران به ارمغان آورد تا دو تیم به استقبال دومین وقت استراحت فنی این ست بروند. سرویس اسماعیل پور این بار به خارج زمین رفت تا امتیاز ۱۶ بر ۱۵ به نفع کاله‌ای‌ها ثبت شود. برخورد سرویس جواهری توانا و خطای غلامی امتیاز ۱۷ بر ۱۶ به نفع کاله ثبت کرد. اشتباه بازیکنان سپاهان امتیاز ۱۸ را به صندوق کاله واریز کرد تا محمدی راد درخواست وقت استراحت کند.

تک دفاع امیرحسین اسفندیار در مقابل ضربه سهمگین رسولی جایی برای صحبت باقی نگذاشت و امتیاز ۱۷ را برای سپاهان به ارمغان آورد. جای خالی اسفندیار دفاع روی تور سپاهان را هدف قرار داد و امتیاز ۲۱ بر ۱۷ به نفع کاله ثبت کرد؛ تا محمدی راد، دانش دوست باهوش و ملابهرامی با تجربه را وارد زمین کند.

حملات بی امان کاله‌ای ‌ها امتیاز ۲۳ بر ۱۷ را به نفع کاله‌ ای ‌ها ثبت کرد و در ادامه ضربات هوشمندانه صالحی و امتیاز ۲۵ بر ۱۷ را به نفع کاله‌ ای ‌ها در این ست به ثبت رساند.

ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۱ به نفع سپاهان

دفاع سه نفره بازیکنان سپاهان نخستین امتیاز این ست را برای سپاهانی‌ها به ارمغان آورد و در ادامه تک دفاع سرلک دومین امتیاز را برای سپاهانی‌ها دست آورد. ضربه محکم صالحی روند امتیاز گیری سپاهانی‌ها را قطع کرد تا نخستین امتیاز کاله را در این ست بدست بیاورد.

سهیل کمال آبادی دست بردار نبود و با یک ضربه زیبا امتیاز سوم را برای سپاهانی‌ها به ارمغان آورد. دفاع خوب بازیکنان کاله در مقابل ضربات سهمگین سپاهانی‌ها تابلو امتیازات پنج بر چهار به نفع سپاهانی‌ها نشان داد اما اشتباه شادمهر کمالی دو تیم را در امتیاز ۵ برابر کرد.

ضربه خوب رسولی در مقابل اشتباه سرویس فلاح دو تیم را در امتیاز شش برابر کرد. ضربه رسولی امتیاز گرفت و در ادامه ضربه محکم صالحی، بازیکن کاله از زمین خارج شد تا دو تیم با امتیاز ۸ بر ۶ به استقبال نخستین وقت استراحت فنی این ست بروند.

دفاع بی نقص بازیکنان سپاهان پس از چندین رفت و برگشت توپ صالحی را محدود کردند تا اختلاف امتیاز به دو برسد و امتیاز ۸ بر ۱۰ ثبت شود. ضربه محکم رسولی بعد از برخورد با صالحی کمانه کرد و از زمین خارج شد تا سپاهانی‌ها امتیاز ۱۱ را به ارمغان بیاورند. بازیکنان سپاهان با جان و دل دفاع کردند تا در نهایت پس از چندین مرحله رفت و برگشت امتیاز ۱۲ بر ۱۰ به نفع سپاهانی‌ها بر روی تابلو ثبت شود.

روند امتیاز گیری ثابت پیگیری شد و تابلو امتیازات پس از برخورد سرویس عادل غلامی، خراب شدن سرویس صالحی در مقابل دفاع زیبای سرلک امتیاز ۱۶ بر ۱۳ به نفع سپاهانی‌ها ثبت کرد تا دو تیم به استقبال دومین وقت استراحت فنی این ست بروند.

سرویس محمد طاهر وادی از زمین خارج شد تا امتیاز ۱۶ بر ۱۴ به نفع سپاهان ثبت شود. خراب شدن سرویس امیرحسین اسفندیار و علیرضا مباشری اختلاف دو امتیازی را ثابت نگه داشت. ضربات محکم رسولی در انتهای زمین کاله خوابید تا امتیاز ۱۸ بر ۱۵ به نفع سپاهانی‌ها ثبت شود.

خطای حمل توپ صالحی باعث شد تا امتیاز ۱۹ برای سپاهان ثبت شود و بهروز عطایی مجبور به درخواست وقت استراحت شود. جواهری توپ برگشتی کاله را در انتهای زمین خواباند تا امتیاز ۲۰ بر ۱۶ به نفع سپاهانی‌ها ثبت شود.

توپ سعید جواهری پس از برخورد به دست بازیکنان کاله از زمین خارج شد تا امتیاز ۲۱ بر ۱۷ به نفع سپاهانی‌ها ثبت شود. دفاع فیض امام دوست در مقابل مباشری امتیاز ۲۱ بر ۱۹ به نفع سپاهان را ثبت کرد تا محمدی راد مجبور به درخواست وقت استراحت شود. توپ امیرحسین اسفندیار ا اختلاف زیادی از زمین خارج شد تا سپاهان به امتیاز ۲۲ برسد و اختلاف دو تیم سه امتیاز شود. خطای رمضانی امتیاز ۲۳ بر ۱۹ را به نفع سپاهانی‌ها ثبت کرد تا بهروز عطایی درخواست وقت استراحت کند.

توپ صالحی در انتهای زمین سپاهان جای گرفت ولی در ادامه ضربه قدرتی رسولی امتیاز ۲۴ بر ۲۰ به نفع سپاهانی‌ها ثبت کرد. دفاع عالی سرلک امتیاز ۲۵ را برای سپاهانی‌ها به ارمغان آورد تا این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع سپاهان به اتمام برسد.

ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۱ به نفع کاله

دریافت بد شادمهر کمالی نخستین امتیاز این ست را برای کاله به ارمغان آورد ولی در ادامه توپ گیری صالحی کار به جایی نبرد تا دو تیم در امتیاز یک برابر شوند. خراب شدن سرویس مباشری در مقابل ضربه محکم رسولی دو تیم را در امتیاز دو برابر کرد. امتیازات دو تیم به صورت برابر با ضربات مباشری و صالحی پیش رفت. هوش جواهری و تجربه عادل غلامی دو تیم را در امتیاز پنج برابر کرد. حرکت خوب بازیکنان کاله سه امتیاز متوالی را به حساب کاله واریز کرد تا دو تیم با نتیجه ۸ بر ۶ به نفع کاله به استقبال نخستین وقت استراحت این ست بروند.

تجربه مباشری با یک ضربه محکم امتیاز ۷ را برای سپاهان به ارمغان آورد. جایگیری توپ‌های اسفندیار در انتهای زمین سپاهان امتیاز ۱۰ بر ۷ را به نفع کاله ثبت کرد تا محمدی راد درخواست وقت استراحت کند.

اشتباه شادمهر کمالی امتیاز ۱۱ را به حساب کاله واریز کرد. تجربه مباشری بواسطه یک ضربه زاویه دار امتیاز را ۱۱ بر ۸ به نفع سپاهانی‌ها تغییر داد. کار سرعتی سپاهانی امیررضا سرلک را در مقابل تک دفاع کاله قرار داد تا امتیاز ۱۲ بر ۹ به نفع کاله ثبت شود.

محمد فلاح با یک کار سرعتی امتیاز را ۱۴ بر ۱۰ به نفع کاله تغییر داد. ضربه خوب صالحی امتیاز ۱۵ را برای کاله به ارمغان آورد. توپ سعید جواهری به دست مدافعان کاله برخورد کرد ولی سرویش را خراب کرد تا دو تیم با امتیاز ۱۶ بر ۱۱ به نفع کاله به استقبال دومین وقت استراحت فنی این ست بروند.

توپ مباشری به خودش برخورد کرد تا امتیاز ۱۸ برای کاله به ارمغان بیاید و محمدی راد درخواست وقت استراحت کند. فلاح اشتباه هم تیمی‌هایش را جبران کرد تا امتیاز ۱۸ بر ۱۲ به نفع کاله ثبت شود.

مباشری در جدال روی تور موفق‌تر از بازیکنان کاله عملکرد و امتیاز ۱۳ را برای سپاهان به ارمغان آورد. صالحی و سرلک موفق عملکردند ولی ضربه محکم مباشری امتیاز ۱۹ بر ۱۶ به نفع کاله‌ای‌ها ثبت کرد تا بهروز عطایی درخواست وقت استراحت کند.

توپ جنجالی برای کاله تبدیل به امتیاز شد ولی سرلک جوان با آبشاری زیبا و ضربه هوشمندانه دانش دوست اختلاف امتیاز را به یک رساند و تابلو عدد ۲۰ بر ۱۹ به نفع کاله نشان داد تا بهروز عطایی درخواست وقت استراحت کند.

توپ عادل غلامی به دست دفاع سه نفره سپاهانی‌ها خورد و از زمین خارج شد و در ادامه توپ سرلک از زمین خارج شد تا امتیاز ۲۲ بر ۱۹ به نفع کاله ثبت شود. خطای سرویس کاله امتیاز ۲۰ برای سپاهان ثبت کرد. ضربات پرقدرت اسفندیار دو امتیاز متوالی را برای کاله به ارمغان آورد و در ادامه غلامی با ضربه‌ای محکم امتیاز ۲۵ بر ۲۱ را در این ست به نفع کاله به ثبت رساند.

ست پنجم؛ ۱۵ بر ۱۳ به نفع کاله

ضربه محکم رسولی نخستین امتیاز این ست را برای سپاهانی‌ها به ارمغان آورد. حرکت خوب جابر اسماعیلی در کنار عادل غلامی دو تیم را در امتیاز یک برابر کرد. آبشار قدرتی رسولی امتیاز دوم را برای سپاهانی‌ها به ارمغان آورد. تک دفاع عالی محمد طاهر وادی در منطقه دو زمین سپاهان نتیجه را سه بر یک به نفع سپاهان تغییر داد.

ضربه احسان دانش دوست به دست مدافعین کاله برخورد کرد تا امتیاز ۵ بر دو به نفع سپاهانی‌ها ثبت شود. ضربه خوب مباشری امتیاز ۶ بر دو به نفع سپاهانی‌ها ثبت کرد. دفاع سه نفره سپاهان تاب مقاومت مقابل ضربه صالحی را نداشت تا امتیاز سوم برای کاله به ارمغان بیاید. اشتباه وادی امتیاز ۴ را به حساب کاله واریز کرد تا محمدی راد درخواست وقت استراحت کند.

توپ محمدطاهر وادی به دست مدافعین کاله برخورد کرد تا هفتمین امتیاز برای سپاهانی‌ها به ارمغان آمد. اشتباه بازیکن کاله امتیاز هشت را به حساب سپاهان واریز کرد تا دو تیم با نتیجه هشت بر چهار اقدام به تعویض زمین‌های بازی کنند.

فیض امام دوست از فاصله دفاعی استفاده کرد تا امتیاز ۵ را برای کاله بدست بیاورد. خطای حمل توپ سرلک اختلاف را به دو رساند تا تابلو امتیاز ۸ بر شش به نفع سپاهانی‌ها نشان دهد.

دفاع اسماعیلی و فیض امام دوست در کنار ضربات محکم صالحی دو تیم را در امتیاز هشت برابر کرد تا محمدی راد درخواست وقت استراحت کند. سرویس عالی رمضانی پنجمین امتیاز متوالی را برای کاله به ارمغان آورد تا در ادامه صالحی تک دفاع صالحی مقابل رسولی نتیجه را ۱۰ بر ۸ به نفع کاله تغییر داد.

توپ وادی به دست بازیکنان کاله خورد تا امتیاز ۹ برای سپاهان ثبت شود ولی وادی سرویسش را به بیرون زد تا امتیاز ۱۲ بر ۱۰ به نفع کاله ثبت شود. توپ اسفندیار در منطقه پنج زمین سپاهان خوابید تا امتیاز ۱۳ برای کاله به ارمغان بیاید. توپ جابر اسماعیل پور به بیرون رفت و امتیاز ۱۳ بر ۱۱ به نفع کاله بر روی تابلو نقش بست.

سهند الله وردیان سرویسش را از دست داد ولی محمد فلاح سرعت را چاشنی کارش کرد و توپ دانش دوست نیز به دست دفاع کاله برخورد کرد و از زمین خارج شد تا بهروز عطایی در امتیاز ۱۴ بر ۱۳ درخواست وقت استراحت کند. ضربه پرقدرت اسفندیاری توسط جواهری دفاع نشد تا این ست با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به نفع کاله به اتمام برسد.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0


پربازدیدهای زنگ تفریح
پربازدیدهای ورزش ایران و جهان
کلیه حقوق سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی ورزش مازندران، مازندلیگ می باشد