تیم شهروند ساری در هفته اول رقابت های لیگ برتر فوتسال مهمان تیم فرش آرای مشهد خواهد بود.
برنامه کامل لیگ برتر فوتسال اعلام شد/ استارت شهروند ساری از مشهد الرضا

به گزارش مازندلیگ، مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر فوتسال امروز با حضور نمایندگان باشگاه‌ها در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد و برنامه نیم‌فصل اول این مسابقات به شرح زیر است:

هفته اول:

فرش آرای مشهد- شهروند ساری

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) - مس سونگون

* شهرداری ساوه - آتلیه قم

* آذرخش بندرعباس - ارژن شیراز

* گیتی‌پسند اصفهان - مقاومت البرز

* مقاومت قرچک - حفاری اهواز

* سن‌ایچ ساوه - اهورا

هفته دوم:

* شهرداری ساوه - نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* ارژن شیراز - مس سونگون

* آتلیه قم - گیتی‌پسند اصفهان

*‌ شهروند ساری - آذرخش بندرعباس

* مقاومت البرز - مقاومت قرچک

*‌ اهورا - فرش‌آرا

* حفاری - سن‌ایچ

هفته سوم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) - ارژن

* گیتی‌پسند - شهرداری ساوه

* مس سونگون - شهروند ساری

* مقاومت قرچک - آتلیه قم

*‌ آذرخش - اهورا

*‌ سن‌ایچ - مقاومت البرز

*‌ فرش‌آرا - حفاری

هفته چهارم:

* گیتی‌پسند - نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* شهروند ساری - ارژن

* شهرداری ساوه - مقاومت قرچک

*‌ اهورا - مس سونگون

* آتلیه قم - سن‌ایچ ساوه

* حفاری اهواز - آذرخش بندرعباس

*‌ مقاومت البرز - فرش‌آرای مشهد

هفته پنجم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) - شهروند ساری

* مقاومت قرچک - گیتی‌پسند اصفهان

* ارژن شیراز - اهورا

* سن‌ایچ ساوه - شهرداری ساوه

*‌مس سونگون - حفاری اهواز

*‌فرش‌آرای مشهد - آتلیه قم

* آذرخش بندرعباس - مقاومت البرز

هفته ششم:

* مقاومت قرچک - نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* اهورا - شهروند ساری

* گیتی‌پسند اصفهان - سن‌ایچ ساوه

* حفاری اهواز - ارژن شیراز

*‌ شهرداری ساوه - فرش‌آرای مشهد

* مقاومت البرز - مس‌سونگون

* آتلیه قم - آذرخش بندرعباس

هفته هفتم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) - اهورا

*‌ سن‌ایچ - مقاومت قرچک

*‌شهروند ساری - حفاری اهواز

* فرش‌آرای مشهد - گیتی‌پسند اصفهان

*‌ارژن شیراز - مقاومت البرز

*‌آذرخش بندرعباس - شهرداری ساوه

*‌مس سونگون- آتلیه قم

هفته هشتم:

* سن‌ایچ ساوه - نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* حفاری اهواز - اهورا

* مقاومت قرچک - فرش‌آرای مشهد

* مقاومت البرز - شهروند

*‌ گیتی‌پسند اصفهان - آذرخش بندرعباس

*‌آتلیه قم - ارژن شیراز

* شهرداری ساوه - مس سونگون

هفته نهم:

*‌ نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) - حفاری

*‌ فرش‌آرا مشهد - سن‌ایچ ساوه

*‌ اهورا - مقاومت البرز

*‌ آذرخش بندرعباس - مقاومت قرچک

*‌ شهروند ساری - آتلیه قم

* مس سونگون - گیتی‌پسند اصفهان

* ارژن شیراز - شهرداری ساوه

هفته دهم:

* فرش‌آرای مشهد - نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* مقاومت البرز - حفاری

* سن‌ایچ ساوه - آذرخش بندرعباس

*‌ آتلیه قم - اهورا

* مقاومت قرچک - مس سونگون

* شهرداری ساوه - شهروند

* گیتی‌پسند اصفهان - ارژن شیراز

هفته یازدهم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) - مقاومت البرز

*‌ آذرخش بندرعباس - فرش‌آرای مشهد

* حفاری اهواز - آتلیه قم

*‌مس سونگون - سن‌ایچ ساوه

* اهورا - شهرداری ساوه

* ارژن شیراز - مقاومت قرچک

* شهروند ساری - گیتی‌پسند اصفهان

هفته دوازدهم:

* آذرخش بندرعباس - نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* آتلیه قم - مقاومت البرز

* فرش‌آرای مشهد - مس سونگون

* شهرداری ساوه - حفاری اهواز

* سن‌ایچ ساوه - ارژن شیراز

* گیتی‌پسند اصفهان - اهورا

*‌مقاومت قرچک - شهروند

هفته سیزدهم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) - آتلیه قم

* مس سونگون - آذرخش بندرعباس

*‌ مقاومت البرز - شهرداری ساوه

* ارژن شیراز - فرش‌آرای مشهد

*‌حفاری اهواز - گیتی‌پسند

* شهروند - سن‌ایچ ساوه

* اهورا - مقاومت قرچک

برنامه نیم‌فصل دوم هم با جابجا شدن تیم‌های میزبان و میهمان خواهد بود.
نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0


پربازدیدهای زنگ تفریح
پربازدیدهای ورزش ایران و جهان
کلیه حقوق سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی ورزش مازندران، مازندلیگ می باشد